Zapraszamy do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszeniowego: 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Ważne terminy
:

  • do 31 marca 2023 roku – przesyłanie abstraktów
  • do 14 kwietnia 2023 roku – akceptacja abstraktów

Abstrakty zostaną opublikowane na stronie internetowej konferencji w zakładce: Abstrakty.

  • do 30 kwietnia 2023 roku – opłata konferencyjna

Ewentualne dodatkowe pytania i prośby można kierować na adres: jpjo@usz.edu.pl