Krzysztof Nerlicki – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa; profesor uczelni w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, dziekan Wydziału Humanistycznego US. Autor licznych publikacji dotyczących nauczania języków obcych oraz opracowań dydaktycznych (podręczników, skryptów, słowników). Specjalizuje się w glottodydaktyce – procesach akwizycji języków obcych, leksykografii i translatoryce. Kilkukrotny stypendysta fundacji DAAD. Prowadził wykłady gościnne w Uniwersytecie Bielefeld (Niemcy), Guangdong University of Foreign Studies (ChRL), Uniwersytecie Ningbo (ChRL), Uniwersytecie Czarnogóry. Podejmuje działania mające na celu rozwój współpracy międzynarodowej z uwzględnieniem popularyzacji języka polskiego. Jest członkiem Rady Naukowej czasopisma „Colloquia Germanica Stetinensia”, Stowarzyszenia Germanistów Polskich i Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Autor monografii: „Lernerreflexionen im Blickpunkt. Polnische Germanistikstudenten über ihre Lern- und Kommunikationserfahrungen” (2011). Wśród jego zainteresowań badawczych znajdują się: czynniki indywidualne w nauce języków, poglądy uczących się o nauce języków obcych, glosy frazeologiczne na przykładzie słowników niemiecko-polskich, elementy wizualne w słownikach niemieckich dla obcokrajowców oraz procesy translatoryczne jako przetwarzanie informacji – perspektywa psycholingwistyczna.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8480-1451
Kontakt: krzysztof.nerlicki@usz.edu.pl

Agnieszka Szlachta – doktor nauk humanistycznych, językoznawca; adiunkt w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego. Lektorka języka polskiego jako obcego, prowadziła kursy w Szkole Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców US i Akademii Morskiej w Szczecinie, a także w programach: „Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców” Ministerstwa Edukacji i Nauki (2017) oraz „Solidarni z Ukrainą” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (2022). Koordynatorka kursów języka polskiego dla obywateli Ukrainy przybywających do Polski po 24 lutego 2022 roku prowadzonych przez Wydział Humanistyczny US. Współpracowała przy międzynarodowym projekcie INT128 w ramach INTERREG pt. „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i polski jako język obcy” (2021). Była kierownikiem projektu dotyczącego nauczania języków obcych dzieci i młodzieży w ramach programu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (2018–2020). Autorka monografii: „Leksykalno-pragmatyczne aspekty komunikowania się w mediach (na przykładzie wybranych audycji Radia Szczecin)” (2017) i artykułów w czasopismach naukowych. Wśród jej zainteresowań badawczych znajdują się: językoznawstwo współczesne, język w mediach, nauczanie języka polskiego jako obcego.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7216-7892
Kontakt: agnieszka.szlachta@usz.edu.pl

Krzysztof Flasiński – doktor nauk społecznych, medioznawca; adiunkt w Instytucie Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 2019–2022 kierownik kursu skierowanego do studentów z wymiany zagranicznej w ramach programu Erasmus+ „Journalism Workshop – Polish Culture Workshop” i prowadzący zajęcia w ramach kursu. Jego doświadczenie w nauczaniu obejmuje również prowadzenie organizowanych przez Wydział Humanistyczny US kursów języka polskiego jako obcego dla obywateli Ukrainy przybywających do Polski po 24 lutego 2022 roku, również intensywnego kursu dla studentów przygotowującego do podjęcia studiów w Polsce w ramach programu „Solidarni z Ukrainą” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Autor monografii: „Algorytmy i big data w mediach i dziennikarstwie prasowym” (2021), artykułów w czasopismach naukowych i rozdziałów w monografiach. Wśród jego zainteresowań badawczych znajdują się: algorytmy, big data i machine learning w analizie tekstów dziennikarskich; environmental communication, komunikowanie zmian klimatycznych w dziennikarstwie i public relations; obecność tematu pandemii COVID-19 w mediach – badania ilościowe na podstawie dużych zestawów danych.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2977-2752 
Kontakt: krzysztof.flasinski@usz.edu.pl

Sławomir Iwasiów – doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, krytyk literacki; adiunkt w Instytucie Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 2014–2018 kierował Szkołą Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Uniwersytecie Szczecińskim, a także prowadził zajęcia warsztatowe z kultury polskiej. Autor monografii: „Reprezentacje Europy w prozie polskiej XXI wieku” (2013), „Czytania. Szkice krytyczne o książkach” (2017), „Po szkole. Rozmowy o edukacji (2015–2020)” (2021); współredaktor tomów: „Interpretatywny słownik terminów kulturowych” (2014), „Literatura w Szczecinie 1945–2015. Książki siedemdziesięciolecia” (2016), „Interpretatywny słownik terminów kulturowych 2.0” (2017), „Geoliteratura. Przewodnik, bedeker, poradnik” (2019), „Kalejdoskop. Współczesne pojęcia pedagogiczne” (2021). Od 2008 roku redaktor prowadzący Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje”. Wśród jego zainteresowań badawczych znajdują się: literatura polska po 1989 roku, regionalizm (środowisko literackie Szczecina / Pomorza Zachodniego), publicystyka i krytyka literacka, czasopiśmiennictwo współczesne i gatunki prasowe, dziennikarstwo, nowe media, komunikacja cyfrowa, edukacja w XXI wieku. 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8555-8307 
Kontakt: slawomir.iwasiow@usz.edu.pl