Wydział Humanistyczny US ma wieloletnie doświadczenie w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego. 1 lipca 1999 roku przy ówczesnym Instytucie Filologii Polskiej US została powołana Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców US (szczegółowe informacje o szkole znajdują się na stronie internetowej: http://plus.usz.edu.pl/). Szkoła prowadzi kursy języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach zaawansowania oraz warsztaty kulturowe dla obcokrajowców mieszkających lub czasowo przebywających w Szczecinie. Kierownikiem Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców US jest dr hab. Agnieszka Szczaus (Instytut Językoznawstwa US).

Ponadto pracownicy Wydziału Humanistycznego US podejmują liczne inicjatywy związane z nauczaniem języka polskiego jako obcego. Szczególnie wielu wyzwań w tym zakresie dostarczył nam 2022 rok. Wydział Humanistyczny US aktywnie włączył się w pomoc Ukrainie już od pierwszych dni wojny. Inicjatywy związane z niesieniem pomocy podjęli zarówno pracownicy, jak i studenci. Szybko pojawiła się w nas potrzeba wsparcia uchodźców tym, co potrafimy najlepiej – a potrafimy nauczać języków. Od marca do grudnia 2022 roku przeprowadziliśmy ponad 1 200 godzin dydaktycznych zajęć języka polskiego. Łącznie mogło wziąć w nich udział ponad 1 200 osób.

Bezpłatne kursy języka polskiego dla osób z Ukrainy 

Pod opieką merytoryczną dr. hab. Krzysztofa Nerlickiego, prof. US, dziekana Wydziału Humanistycznego US, opracowaliśmy koncepcję kursów języka polskiego, którymi chcieliśmy w praktyczny sposób pomóc osobom przybywającym do naszego kraju. Organizacji kursów podjęła się dr Agnieszka Szlachta, koordynatorka kierunku filologia polska. Zapotrzebowanie na ten rodzaj wsparcia wśród osób przybywających z Ukrainy okazało się na tyle duże, że podwojono pierwotnie planowaną liczbę grup – limit przyjęć zwiększono z 300 do blisko 600 osób. Pierwszy cykl bezpłatnych zajęć odbywał się od 26 marca do 13 czerwca 2022 roku. Kursy były realizowane łącznie w 20 grupach. Każdy kurs obejmował 30 godzin dydaktycznych. Liczna grupa studentów – wolontariuszy wzięła udział w warsztatach metodycznych nauczania języka polskiego jako obcego, które poprowadziła dr hab. Agnieszka Szczaus, kierownik Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców US. Po ich ukończeniu studenci wspierali pracowników Wydziału Humanistycznego US w organizacji zajęć języka polskiego oraz uczestniczyli w ich współprowadzeniu.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy w Radiu Szczecin, w której o kursach języka polskiego prowadzonych przez Wydział Humanistyczny US mówili dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US, dziekan Wydziału Humanistycznego US i dr Agnieszka Szlachta, koordynatorka kursów: Radio Szczecin: Uchodźcy z Ukrainy i język polski.

Ponieważ otrzymywaliśmy zgłoszenia od osób przebywających nie tylko w Szczecinie, ale również w innych miejscowościach w regionie, od 20 kwietnia 2022 roku uruchomiliśmy ogólnodostępny, bezpłatny kurs w trybie zdalnym. Kurs był finansowany przez Santander Bank Polska. Zajęcia były prowadzone na poziomie podstawowym i obejmowały 60 godzin dydaktycznych. Do spotkania można było dołączyć na platformie Zoom lub przez serwis Facebook. Kurs trwał do 28 lipca 2022 roku.

Nagrania wszystkich lekcji dostępne są bezpłatnie na stronie: https://abk.usz.edu.pl/kurs-jezyka-polskiego/

Kursy języka polskiego realizowane we współpracy z instytucjami

Dzięki współpracy z Urzędem Miasta Szczecin od 24 maja 2022 roku naukę języka polskiego rozpoczęło kolejnych sześć grup – łącznie 150 osób. Działania miały na celu wsparcie osób przybywających z Ukrainy poprzez ułatwienie im komunikacji w życiu codziennym i zwiększenie możliwości na rynku pracy, dzięki uzyskanym kompetencjom językowym. Kursy były realizowane na poziomie podstawowym i obejmowały łącznie 180 godzin dydaktycznych. Zajęcia zakończyły się w połowie lipca 2022 roku.

Wydział Humanistyczny US zrealizował intensywne kursy języka polskiego dla cudzoziemców przebywających w Polsce na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. W zajęciach uczestniczyło 40 osób. Kursy odbywały się od 26 września do 8 grudnia 2022 roku i obejmowały łącznie 200 godzin dydaktycznych. Kursy były finansowane ze środków programu: „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025. Głównym celem programu była aktywizacja zawodowa i integracja cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które przyjechały do Polski z państw znajdujących się w sytuacji kryzysowej. 7 marca br. i 17 kwietnia br. zainaugurowaliśmy kolejne intensywne kursy języka polskiego dla osób z Ukrainy realizowane na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. W zajęciach bierze udział 100 osób. Kursy obejmują łącznie 400 godzin dydaktycznych i będą trwały do końca czerwca br.

W ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Solidarni z Ukrainą” przeprowadzone zostały intensywne wakacyjne kursy języka polskiego dla studentów ukraińskich uczelni, którzy chcieli kontynuować studia w Polsce. W kursach uczestniczyły 32 osoby, studenci, którzy w roku akademickim 2021/2022 kształcili się w ukraińskich uczelniach i przybyli do Polski od 24 lutego 2022 roku. Zajęcia odbywały się przez cały lipiec 2022 roku. Łącznie obejmowały 120 godzin dydaktycznych.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z zakończenia kursu języka polskiego dla studentów z Ukrainy przygotowanej przez NiUS Radio Uniwersytetu Szczecińskiego: NiUS Radio: Certyfikaty ukończenia kursu języka polskiego dla obywateli Ukrainy

Opracowanie rozmówek ukraińsko-polsko-angielsko-niemieckich

Publikacja pt. „Językowe SOS. Rozmówki ukraińsko-polsko-angielsko-niemieckie” została opracowana przez zespół autorów pod merytoryczną opieką prof. dr hab. Ewy Kołodziejek. Stanowi wyraz solidarności wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego z Ukrainkami i Ukraińcami, którzy w wyniku agresji Rosji na Ukrainę musieli opuścić swoje domy i swój kraj. Zgodnie z zamierzeniem autorów rozmówki mają stanowić językowy niezbędnik zawierający podstawowe słownictwo potrzebne w codziennych sytuacjach życiowych np. u lekarza, w aptece, w sklepie, w restauracji, na poczcie, w urzędzie, w środkach lokomocji, w mieście. Pomogą znaleźć odpowiednie słowa, by się przywitać, pożegnać, przedstawić, podziękować, przeprosić czy określić czas. Pozwolą nawiązać kontakt przy poszukiwaniu pracy albo gdy zdarzy się jakiś wypadek. Sytuacja, w jakiej znaleźli się nasi ukraińscy goście, jest zmienna, dlatego ukraińsko-polski słowniczek wzbogaciliśmy o słownictwo angielskie i niemieckie, niezbędne w Europie. Publikacja została sfinansowana ze środków Gminy Miasta Szczecin.

Rozmówki do pobrania: Językowe SOS. Rozmówki ukraińsko-polsko-angielsko-niemieckie

 

Zapraszamy do obejrzenia poniższej galerii zdjęć z opisanych działań:

Zakończenie kursu języka polskiego realizowanego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie

Zdjęcie 1 z 100

9 grudnia 2022 roku; fot. Michał Mariusz Nakoniczewski (NiUS Radio Uniwersytetu Szczecińskiego)

Wystąpienie na temat kursów języka polskiego na międzynarodowej konferencji studenckiej

8 grudnia 2022 roku studentka dziennikarstwa i zarządzania mediami na Wydziale Humanistycznym US, lic. Nadiia Spitsyna wystąpiła na międzynarodowej konferencji studenckiej „World Journalism in the Age of Global Changes” organizowanej przez Wydział Dziennikarstwa Uniwersytetu Kijowskiego im. Borysa Hrinczenki (ukr. Київський столичний університет імені Бориса Грінченка). Konferencja odbyła się w formie zdalnej. Studentka wygłosiła referat na temat wizerunku pomocy uchodźcom wojennym w mediach na przykładzie działań podejmowanych przez Uniwersytet Szczeciński. W wystąpieniu najwięcej uwagi poświęciła kursom języka polskiego dla obywateli Ukrainy prowadzonym przez Wydział Humanistyczny US. Studentka przygotowała wystąpienie pod opieką naukową dr Agnieszki Szlachty.

Fot. Krzysztof Flasiński

 

Media o nas (wybrane materiały):

O pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy niesionej przez Uniwersytet Szczeciński można przeczytać również w najnowszym numerze „Przeglądu Uniwersyteckiego”:

Tematem przewodnim najnowszego „Przeglądu Uniwersyteckiego” jest pomoc. Numer otwiera rozmowa pt. Rok wojny, stanowiąca zapis ze spotkania podsumowującego działania Uniwersytetu Szczecińskiego związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Cytując słowa prof. dr. hab. Waldemara Tarczyńskiego, rektora Uniwersytetu Szczecińskiego:

Minął rok od zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę. Na to, co stało się w Ukrainie, nie mogliśmy pozostać obojętni, zwłaszcza zdając sobie sprawę, jak wielu członków naszej społeczności akademickiej stanowią obywatele tego państwa. Od pierwszych chwil rozpoczęcia wojny w Ukrainie nasza wspólnota akademicka aktywnie włączyła się w pomoc uchodźcom. Dziś pragnę podziękować zaangażowanym w pomoc pracownikom i studentom. Apeluję, byśmy byli maratończykami w udzielaniu tej pomocy, nie zwalniajmy tempa. Nasze działania i pomoc są nadal bardzo potrzebne.

 

Informacje o konferencji: