Poniżej zamieszczamy streszczenia wystąpień konferencyjnych:

Nauczanie języka polskiego jako obcego wobec wyzwań współczesnego świata – abstrakty