Wystąpienia plenarne:

prof. dr hab. Przemysław Gębal
Koncepcje i kierunki rozwoju glottodydaktyki polonistycznej wobec współczesnych wyzwań społecznych

dr hab. Anna Seretny, prof. UJ
Wielowymiarowość polszczyzny edukacyjnej a uczniowie z doświadczeniem migracji

dr hab. Ewa Lipińska, prof. UJ
Materiały dydaktyczne w nauczaniu polskiego jako języka obcego, odziedziczonego i drugiego

prof. dr Ałła Krawczuk
Typy odstępstw od normy składniowej w polszczyźnie w Ukrainie

dr hab. Waldemar Martyniuk, prof. UJ
Przewodniczący Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego
Certyfikacja znajomości języka polskiego jako obcego: doświadczenia, problemy, zmiany (wystąpienie połączone z dyskusją)

 

PROGRAM KONFERENCJI

Nauczanie języka polskiego jako obcego – program konferencji